Şişedeki Mesaj

Denizde Engel Yok Şişedeki Mesaj Amatör Denizcilik ve Temel Yelkencilik Turizmi Eğitimi Projesi

 

SAYK’tan Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı “Şişedeki Mesaj” Eğitim Projesi 

     Sinop Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği, Sinop Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği EPEKA’nın ortak olduğu “Message In A Bottle / Şişedeki Mesaj” adlı Avrupa Birliği Gençlik Programları Eğitim Kursu, Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş ve hibe almaya hak kazanmıştır.

    Proje kapsamında kulübümüzün genç bireyleri ile birlikte Slovenya, Azerbaycan, Litvanya, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’dan gelen toplam 30 katılımcıya yelken eğitimi, model tekne yapımı, liderlik becerileri, kişisel gelişim, krizle başa çıkma ve risk yönetimi gibi konularda yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecektir.

    “Message in a Bottle / Şişedeki Mesaj” bir AB Gençlik projesidir. Bu proje tamamen yaygın eğitim metotlarına göre uygulanacak olup, katılımcıların yaparak, yaşayarak, etkileşime girerek öğrenmeleri sağlanacaktır.

    Projemiz iki türlü konuda katılımcıların yeni bilgi ve beceri kazanmalarını hedeflemektedir. Birincisi, yelken sporu, tekne yapımı ve yüzdürülme mantığı kazandırılıp, katılımcıların bu alanla ilgili bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır. Diğeri ise katılımcıların kişisel gelişimini sağlayan liderlik özelliklerini ve inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik konulara değinilecek, geminin kaptanı olma metaforuyla bu konu ele alınacaktır.

    Bütün bahsedilen bu konular, konferans, grup çalışması, beyin fırtınası, soru - cevap, simülasyon oyunları, durum çalışması, buz kırıcı oyunlar, isim oyunları, takım oyunları ve yelken sporunu ve maket gemi yapımını, yaparak ve uygulayarak öğrenme şeklinde işlenecektir.

    12 – 19 Ekim 2013 tarihlerinde Sinop’ta gerçekleştirilecek olan eğitim kursu 19 Ekim tarihinde kursiyerler arasında yapılacak olan özel etaplı yelken yarışları ile son bulacaktır.

    Sinop Açıkdeniz Yelken Kulübü SAYK bu projeyle ilk kez Avrupa çapında bir girişimde bulunmuş olup, her sene bu tür etkinliklerini yineleyecek ve daha birçok kişinin uluslararası platformda bu yeterlilikleri kazanmalarını sağlayacaktır.  

 

 

Destek Veren Kurumlar